"  One Swallow" by Mikis Theodorakis

Copyright: Byron Zeliotis